2010. sze 12.

Koldusként a Monarchia napon!

írta: KOppány
Koldusként a Monarchia napon!

Az újbudai polgármester-jelölt és a képviselő-jelöltek korhű jelmezben – koldusként - vettek részt a XI. kerület által szervezett Monarchia-napi rendezvényen. Az LMP képviselői kiállnak az emberi méltóság mellett, és a szegénység kriminalizációja ellen.

A kolduskérdés az ipari forradalmat követően a vidéki munkaerő nagyvárosokba áramlása nyomán vált égetővé. A városokba özönlő emberek mögül eltűnt a vidéki család jelentette szociális védőháló, de a városi önkormányzatok ezt nem ismerték fel és nem is kívánták átvenni annak szerepét. Ezért a Monarchia korában ezt a viszonylag új jelenséget nem tudták kezelni, azon kívül, hogy elzárták vagy kirekesztették a kéregetőket. Szomorú, hogy a több mint száz év alatt felhalmozott kutatási anyag és tapasztalati tudás birtokában sem kíván valós megoldásokat alkalmazni problémára a városvezetés, illetve a kormány.

 

A Lehet Más a Politika  alkotmányellenesnek, demagógnak és értelmetlennek tartja azt a Belügyminisztérium honlapján nyilvánosságra hozott törvényjavaslatot, amelynek célja az utcán élő hajléktalan emberek elleni rendőri fellépés lehetővé tétele.  A közterekről való kitiltás nem oldja meg a kérdést, ez mindössze a választók elkábítását célzó látszatintézkedés.

 

Az LMP a működő megoldások mellé áll  - helyi és országos szinten egyaránt. A kerületben jól működő - s a hajléktalanok körében is népszerű - Menedékház mintájára, újabb menhelyeket lehetne létrehozni az utcai hajléktalanság felszámolására a kerületi költségvetés mindössze két ezrelékéből.

 

A probléma kezelése érdekében  

- a lakhatáshoz való jog alkotmányba foglalására és érvényre juttatására, 

- a lakástámogatások igazságosabb elosztására, 

- a lakásfenntartási támogatás kiterjesztésére és radikális növelésére, 

- egy kiterjedt szociális bérlakás szektor kialakítására, 

- és a hajléktalanellátó intézményrendszer fejlesztésére van szükség.

Valamint szélesíteni kell a fedél nélkülieket az aktív életbe visszavezető csatornákat is. 

 

Mint azt a képek is bizonyítják az embereknek tetszett, amit láttak, hallottak!  

Szólj hozzá

program hajléktalanság lmp