2011. feb 17.

Reqiuem A Jegyzőnkért

írta: Rigo'
Reqiuem A Jegyzőnkért

A képviselő testület mai (2011. február 17-i) ülésén bejelentette lemondását dr. Filipsz Andrea jegyző asszony. Korábban nem tervezett ilyesmit, nyilvánvaló tehát, hogy megzsarolták a fidesz-szájízére szabott ÁSZ jelentéssel. A jelentés javasolja a jegyző feljelentését, bár az nem követett el bűncselekményt, s a felrótt "hibák" igen gyenge lábakon állnak, mint arra a hivatal írásos észrevételei is rávilágítanak. Mivel a médiának már fáj a torka a tisztogatási ügyek kürtölésétől; inkább összegyűjtöttük, hogy micsoda hétpróbás gazembertől szabadított meg minket a "Törvényes Rend Újbudán".

 

Szakmai ismereteit az Államigazgatási Főiskola elvégzésével szerezte meg, melyet követett a Pécsi Jogtudományi Egyetemen megszerzett doktori cím. Pályafutását a Pest megyei Tahitótfaluban kezdte. A falu jegyzőjeként személyesen kellett elvégeznie a legtöbb feladatot, melynek köszönhetően szerteágazóbb gyakorlati ismeretekre tett szert, mint városokban induló kollégái. Egyesek szerint itt ragadt rá a hazai gyakorlatnál ügyfélbarátibb gondolkodás is, hiszen egy faluban a helyiek a problémáikat közvetlenül a jegyzőnek mondhatják el.

1996. márciusában - 15 évvel ezelőtt - állt munkába a XI. kerületi Önkormányzatnál, előbb mint hatósági irodavezető, majd 2003. júliustól a hivatal jegyzőjeként. A kötelező jegyzői feladatok (választások levezetése, rendszeres egyeztetések, elektronikus ügyintézés, jogi megfelelések ellenőrzése, stb.) mellett különös hangsúlyt helyezett a hivatal ügyfélbaráttá tételére, majd takarékos-környezetbarát átalakítására. A lakosság kiszolgálására helyezett hangsúlyt jól mutatta, hogy gyakran vette saját kezébe az ügyintézést, járt ki helyszínekre, illetve irodája nyitva állt mindenki részére.

A jogszerű működés és annak eredményessége érdekében 2004-ben levezényelte a hivatal szerkezeti átalakítását, hatékony kommunikációs láncot épített ki rendszeres értekezletekkel a társosztályok között, illetve a belső ellenőrzés megszervezésével a működés biztonságát támogatta. Egy 2005-ös felmérést követően nagymértékben csökkentette az önkormányzati reprezentációs kiadásokat és a bizottságok költségkeretét. 2006-ban új ügyfélszolgálati rendet és okmányirodát alakított ki, heti 48 órás nyitva tartással, helyi postahivatallal, és elektronikus bejelentkezéssel. 2007-ben elkészítette - az országban az elsők között - a köztisztviselők munkáját szabályozó etikai kódexet, mely meghatározza az ügyfélszolgálati elveket és a köztisztviselőkkel szemben támasztott követelményeket. Aktívan közreműködött a  2008-ban létrehozott újbudai Közterület-felügyelet létrehozásában.  A digitális iratkezelés bevezetése, az újrapapír használat növelése és  intézményi szelektív hulladékgyűjtés megteremtése után 2009. óta saját Környezetvédelmi Osztálya van a hivatalnak. Az ügyintézés hatékonyságának növelése érdekében jó kapcsolatot tartott fenn a helyi társhatósági szervekkel, valamint a központi szakmai szervezetekkel, és a Budapesti Jegyzők Szövetségén keresztül a többi kerületi jegyzővel. Oktatott a Corvinus Egyetemen. A hivatali dolgozók egészséges életmódjának megőrzése érdekében rendszeres szűréseket szervezett, és az ügyfelek védelme érdekében minimálisra csökkentette a hivatalban történő dohányzás lehetőségét. Személyesen vett részt a kerületben kiemelt problémát okozó, ügyek rendezésében, mint az engedély nélkül megépült Citadella terasz, vagy a Club Play csendháborítási ügyei.

A hivatal vezetőjeként mindenben segítette és védte (a rossz döntéseitől is) az aktuális polgármestert, függetlenül annak pártjától, vagy gyengéitől. (Ennek ellenére egyik vezetés sem bízott meg benne.) Igyekezett a pártfüggetlen hozzáállást a hivatalra is kiterjeszteni, ezért a képviselők minden segítséget megkaptak, függetlenül attól, hogy ellenzékiek voltak vagy sem. (Szomorú példája a fidesz-KDNP hálájának, hogy egyik képviselő sem emelte fel a hangját a jegyző eltávolítása ellen. Úgy látszik ahol gazdasági támogatás helyett pusztán az emberséget kellene viszonozni, ott elfogy a felebaráti szeretet.)

Összefoglalóul álljon itt egy - a teljesség igénye nélkül készült - felsorolás a jegyző fontosabb kezdeményezéseiből: 

 1. Irodavezetőként a hatósági iroda átszervezése, az ügyfélbarát hivatali politika szélesítése, terjesztése
 2. Jegyzőként a hivatal hatékony működést biztosító átszervezése és részvételének támogatása a szervezetkorszerűsítési és az ügyfélbarát működést célzó pályázatokon
 3. A kerület különböző részein működő hivatali egységek átköltözése a Bocskai út melletti hármas épülettömbbe az egyszerűbb és központosított ügyintézés  megvalósítása érdekében
 4. A lakossági tájékoztatás szélesebb körűvé tétele, a hirdetőtáblák felújításán túl, az Újbuda médián (TV, újság, web) keresztül történő tájékoztatás meghonosítása
 5. Az ügyfélszolgálat korszerűsítése és elektronikus időpontfoglalás, elektronikus bejelentkezés fogadóórára, 48 órás heti nyitva tartás, országosan elismert okmányiroda működtetése, helyi postai szolgáltatás létrehozása
 6. Közreműködés az újbudai Közterület-felügyelet létrehozásában
 7. A hivatali etikai kódex kiadása
 8. A belső ellenőrzés szabályázottságának kialakítása, vizsgálatok körének kiszélesítése
 9. Pályázati eljárásrendek (hazai, európai uniós) kidolgozása
 10. Iktatórendszer korszerűsítése, digitális iratnyilvántartás elindítása, elektronikus ügyintézés folyamatos fejlesztése
 11. Környezetbarát működési rend szorgalmazása a hivatalban
 12. Képviselői Szolgáltató Iroda felállítása
 13. Ügyintézők képzésének folyamatos biztosítása a jogszabályváltozások, illetve új hivatali feladatokra való felkészítés érdekében
 14. A hivatali dolgozók szakmai előmenetelének, és magasabb képzettség megszerzésének támogatása
 15. Nyugdíjas Bizottság létrehozása a nyugállományú hivatali kollégákkal való kapcsolattartás érdekében
 16. Rendszeres kirándulások, a vezetők és a hivatali kollégák összetartozását segítő programok szervezése

Nem akarok túlzó szólamokkal élni. A legkevesebbet viszont le kell írni: Köszönjük Andrea!

Szólj hozzá

önkormányzat újbuda