2011. már 20.

márciusi testületi ülés: Keményedő viták, felemás eredmények

írta: Rigo'
márciusi testületi ülés: Keményedő viták, felemás eredmények

Igen sok késéssel, 14:40-kor nyitotta meg a polgármester az ülést, amit Iván szóvá is tett. Napirend előtt elmondom, hogy a februári ülésen elfogadott, az én előterjesztésemet figyelmen kívül hagyó határozat értelmetlen volt, miközben a házhoz menő szelektív szemétgyűjtésre szánt pénz a társasházak lassú csatlakozása miatt kezd elszállni. Ezért felkérem a képviselőket, hogy Catóként szajkózzák mindenkinek ezután: "Egyébként javaslom, hogy kérjenek házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést!" Később az ülés során többször elismétlem ezt, egy-egy felszólalásom után, ami annyira sikeres lesz, hogy a végén a polgármester 19:45-kor így zárja az ülést: "...és gyűjtsünk együtt szelektíven!"

 

Az ülés elején a kerületi rendőrkapitány beszámolója kapcsán alakult ki kisebb polémia. A Jobbik kerületi önkormányzati képviselője, Kerékgyártó Krisztina rosszallóan szólt arról, hogy a kapitányt elmarasztalták amiatt, hogy egy,a kerület honlapján megjelent körözésben utaltak a keresett személy roma "külsejére". Iván felhívta a figyelmet arra, hogy a körözöttek roma származását előtérbe állító megfogalmazások hozzájárulhatnak az előítéletes beállítódások erősödéséhez. Iván ugyancsak hozzászólt Kerékgyártó Krisztina előterjesztéséhez, amelyben javaslatot tett új, rendvédelmi tevékenységekért adandó kitüntetések létrehozására. A kitüntetést rendőrök, tűzoltók mellett polgárőrök is megkaphatnák. Iván jelezte, hogy ugyan a kerületünkbéli polgárőrökről nem hallott semmi rosszat, de nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az a szervezet, amelynek a képviselő-asszony is tagja, vidéken, Gyöngyöspatán egy olyan, a szebb jövőről elnevezett félkatonai szervezetet támogat, amelynek a romákat megfélemlítő tevékenysége a magyar múlt legsötétebb időszakát eleveníti fel.

Heves vita alakult ki a Molnár László alpolgármester által előterjesztett  rendelettervezetről, amely egyes szociális ellátások térítési díjait változtatja meg. Az alapvető probléma az, hogy ez a bevétel nem volt tervezve a költségvetésben, tehát az 50-100 MFt extra megtakarításként jelentkezik majd, amit a kerület kisnyugdíjasokon és azok ellátásán fog megspórolni. Iván az LMP helyi szervezetének álláspontjára hivatkozva el tudta fogadni, hogy a jövőben több jövedelmi kategóriát figyelembe véve állapítsák meg a térítési díjakat. Ugyanakkor - a szocialista képviselőkhöz hasonlóan -  élesen bírálta azt, hogy egyes díjak, például a ebédek ellenértéke drasztikus mértékben emelkednek majd (a legalacsonyabb jövedelműek esetében például több mint 100 %-os lesz az emelés az ebédek térítési díja). E kérdés kapcsán módosító indítványt is benyújtott, amely a két legalacsonyabb jövedelmi kategória esetében sokkal szerényebb mérvű emelést javasolt. Ezt a módosító javaslatot a testület fideszes többsége elutasította. Ugyancsak elutasították az LMP másik módosító indítványát, amely a bölcsődei felvételek rendjét kívánta megváltoztatni. A módosítás arra irányult, hogy az egyes gyermekintézmények szintjén hozott felvételi döntések esetében kevesebb tere legyen a szubjektív megítélésnek, és a három feltétel teljesülése esetén az alacsonyabb egy főre jutó jövedelműek élvezzenek előnyt. Pedig ennek semmilyen negatív anyagi következménye nem volt az önkormányzat megtakarításaira nézvést.

A kerékpáros közlekedés jövőbeni feltételeinek javítása érdekében két határozati javaslattal beterjesztettem azt, hogy ezután a kerületi szabályozási tervek (ez jogalkotói iránymutatás lett volna), valamint a kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) is kötelező jelleggel írja elő a hatályos Útügyi Műszaki Előírás (ÚME) figyelembevételét a tervezések során. Ez annyit jelentett volna, hogy a már kerékpárosbaráttá alakított ÚME nem csak ajánlás lesz, hanem kötelező tervezési irányelv. A főépítész támogatta is az utóbbit, de a Fidesz bizalmatlan frakciója inkább elfogadott megint egy saját módosítást, mely szerint a KVSZ módosításakor ügyelni kell majd a kerékpáros közlekedés feltételinek figyelembe vételére. (Nem pontos idézet.) Ki a kicsit nem becsüli... - úgy döntöttem, hogy ezt sikerként könyvelem el.

Döntött a képviselő-testület arról, hogy az Újbudai Kulturális Intézet felállítására vonatkozó javaslatot beterjeszti a felelős minisztérium számára. Kupper András alpolgármester javaslatára összevonnák a kerületi galériák és művelődési házak szakmai irányítását, hogy jobb szakmai programokkal álljon a kerület a nagyérdemű elé. A koncepció megosztotta az LMP kétfős frakcióját, pedig még a kultúrguru Vovánknak is inkább tetszik, mint nem. Iván viszont aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy az összevonás nyomán fennáll a veszélye annak, hogy egysíkúvá válik a kerületi kulturális élet. A centralizált irányításmód közepette ugyanis nagy a kísértés arra, hogy a kerületi vezetés ideológia preferenciáihoz igazítsák az eseményeket.

Az ülésen a kerületi parkolási rendszer magánkézből való visszavétele is napirendre került. Ezt nagy örömmel üdvözöltük és javaslatot is tettük, hogy milyen parkolási igényeket csökkentő beruházásokra (közösségi közlekedés fejlesztése, kerékpártámaszok, stb.) fordítsuk az így keletkező bevételeinket. Az alpolgármester nem zárkózott el a bevételek célirányos elköltésétől.

Végül zárt ülésen döntöttünk arról, hogy a Hadik felújítására korábban megszavazott 210 MFt nettó összeg eltúlzott egy kicsit, és szeretnénk átlátható elszámolást kérni mielőtt kifizetjük közpénzből ezt az összeget.

Az ülés után odajött hozzám egy fideszes képviselő és közölte, hogy eddig ő mindenkinek szólt, hogy igényelje a házhoz menő szelektív gyűjtést, de ezután nem fogja; mert a "papagájkodásom" bosszantó volt. Ott nem is találtam a szavakat, de őszintén remélem, hogy más kérdésekben felelősebben képviseli a városlakók ügyeit.

FRISSÍTÉS: Az Újbudában közölt beszámoló olyan negatív színben tünteti fel a napirend előtti beszédemet - kiragadva egy zárójeles megjegyzést, hogy egyértelművé vált: nem is az MSZP érában megszokott polgármesteri szócsőként, hanem annál is szemtelenebbül: egyszerű jobboldali lapként tekintenek a "független" helyi médiára.

Szólj hozzá

közlekedés önkormányzat kerékpár költségvetés képviselő testület előterjesztés bajomi gajárszki