2011. ápr 24.

képviselő-testület: Az LMP-től lopott a Fidesz, de nem cáfolja

írta: Rigo'
képviselő-testület: Az LMP-től lopott a Fidesz, de nem cáfolja

Az áprilisi ülés kezdetén egy perces felállással emlékeztünk a nemrég elhunyt volt alpolgármesterre: Fodor Vincére. 

Bács Márton, az MSZP frakcióvezetője interpellált az ügyben, hogy a helyi lapban az Újbudában szinte egyáltalán nem kapnak helyet az ellenzéki vélemények. A polgármester válaszában arra hivatkozott, hogy múltat idéző dolog lenne részéről, ha utasítaná a helyi lap főszerkesztőjét arra, hogy mi jelenjen meg a lapban. (Pedig ettől függetlenül ezt teszi.)

 Bolygónk és szűkebb lakóhelyünk védelmében (Gajárszki Áron)

Napirend előtti felszólalásomban kértem a képviselőket, hogy hagyják otthon az autójukat pénteken, a Föld születésnapján. Kritizáltam a vezetés olyan szakmai hibáit, hogy a lakossági veszélyeshulladék-gyűjtés során Kelenföldön csak a jó áron értékesíthető hulladékokat vették át, de a szintén kritikus festékmaradékokat, oldószereket, palackokat nem. Háromszoros áron került kiírásra az energetikai auditokra vonatkozó közbeszerzés, mert olyan munkákat is megrendeltek, amik egy év alatt elavulnak. Nehéz azt gondolnom, hogy nem valamelyik kenyérlesőjüknek szánják az extra kiadásainkat.

Felhívtam a figyelmet, hogy Budapest főépítésze is elkötelezett a közösségi tervezés mellett, ezért érdemes lenne a köztereink (Móricz, Gellért-hegy, Bikás-park, Feneketlen-tó) megújítását ezen egyre népszerűbb gyakorlat szerint elkezdeni, kihasználva páratlan politikai erejüket. Sajnos a felvetéseim válasz nélkül maradtak.

Elfogadtuk a kerületi környezetvédelmi alap céltartalékot is, bár jeleztem, hogy az először elfogadott számokhoz képest, most 65 millió forinttal kevesebb (alig 200 millió Ft) lesz az alap gazdálkodási kerete. A környezeti nevelési programok és az energetikai fejlesztések mellett most több pénz jut a természetvédelmi fejlesztésekre (tanösvény, botanikai felmérések, revitalizáció) és a kerékpáros közlekedés feltételeinek a javítására is.


Gyermeknevelés, oktatás (Bajomi Iván)
 

Alkalmi, ugyanakkor teljes egységfrontot alkotva valamennyi képviselő megszavazta azt a Király Nóra (Fidesz) javaslatát, hogy egy sok nehézséggel küszködő, igen szerény feltételek között élő házaspárnak egy évig segítsen – az önkormányzat költségén - egy szociális gondozó, nemrégiben született három ikergyermekük nevelésében.

 A tanulmányi ösztöndíjak odaítélését szabályozó helyi rendelet megalkotása során tartózkodtunk, mivel bár az új szabályozás differenciáltabb a korábbinál, az elfogadott kritériumrendszer egy elavult iskolakép jegyében túlzott jelentőséget tulajdonít annak, hogy egy diák minden tárgyból „színötös” legyen. Ugyanakkor a rendelet nincs tekintettel arra, hogy egyes értékelt eredmények (pl. a nyelvvizsga sikeres letétele) nagymértékben következne a gyermek családi hátteréből, pl. abból, hogy angol nyelvű magánóvodába járt. Válaszában Molnár László alpolgármester jelezte, hogy a jövőben lehetőség nyílhat majd a rendelet továbbfejlesztésében való részvételre. Az ösztöndíj-rendelet kapcsán nem támogattuk Budai Miklós szocialista képviselő ama módosító javaslatát, amely a ösztöndíjjal jutalmazottak köréből kizárná a kerületben lakó és tanuló, de nem önkormányzati iskolába járó diákokat.

A kerületi oktatási koncepció megújított változata kapcsán igennel szavaztunk, többek között arra tekintettel, hogy az a gyermekszám várható alakulását is figyelembe véve a tervezet nem számol az óvodai és iskolai intézményrendszer számottevő módosításával. Ugyanakkor jeleztem, hogy a tervezettel kapcsolatos májusi véleményezési folyamat keretében további szövegszerű módosító javaslatokat kívánunk beterjeszteni. Egyfelől szeretnénk a közéletben való részvételre nevelés bekerülne a kerület által támogatandó oktatási-nevelési célok közé. Ugyancsak szeretnénk, ha az egyes oktatási érdekcsoportok képviselőivel folytatott egyedi konzultációk mellett létrejönne egy valódi párbeszédre lehetőséget adó, nem nagy létszámú oktatásügyi kerekasztal, amelyben képviseltethetnék magukat a különböző érdekcsoportok (pedagógusok, szülők, diákok) által delegált személyek.

Lenyúlt LMP-s témák (G. Á.)

Bár a mi tervezett előterjesztésünk helyett (vagy inkább miatt) készült a Fidesz műhelyében a rendelkezésre álló bölcsődei helyek számát bővítő előterjesztés, a közcélt fontosabbnak tartó képviselőként megszavaztuk a tervet azért is, mert a költségvetésben erre a sorra az LMP miatt került 20 millió forinttal több pénz. A vitában ugyanakkor Iván jelezte, hogy átfogó elemzést kellene készíteni arról, hogy miként lenne célszerű tovább bővíteni a még nem iskoláskorúak rendelkezésére álló helyek számát, akár egyes cégek támogatását is igénybe véve.

A szelektív szigetek környezetének tisztán tartására vonatkozó előterjesztés vitájánál jeleztem, hogy ez a pont egy az egyben az én előterjesztésemnek a lenyúlása, amit felajánlottam a polgármesternek a Fidesszel közös beterjesztésre. Amikor azt fejtegettem, ha mindent egyedül akarnak lefölözni, akkor a bajban is egyedül fognak maradni, Jankó képviselő úr nem bírta tovább és közbeszólt, hogy ez nem az előterjesztés tárgya. Jeleztem, hogy de pont az. Cáfolni senki nem kívánt, inkább csak feszengtek, mi viszont nagyvonalúak voltunk és ezt is megszavaztuk.

 Vezetői kinevezések, kitüntetések (B. I.)

Az ülés során több vezetői kinevezésről tárgyaltunk. Minden olyan előterjesztést megszavaztunk, amelyek kapcsán nem észleltünk komolyabb problémákat. Egy iskolaigazgatói pályázat esetében tartózkodtunk, főként amiatt, hogy egy szakértő sok szempontból igen gyengének értékelte a benyújtott pályázatot. Ennek az esetnek a kapcsán kifogásoltam, hogy az oktatási bizottság ülésén annak ellenére sem volt lehetőségem kifejtenem a véleményemet, hogy én vagyok a bizottság alelnöke. A képviselő-testület ülésén viszont már el tudtam mondani, hogy a jövőben az önkormányzat hivatalának és vezetésének többet kellene tennie annak érdekében, hogy ne csak egy személy jelentkezzen intézményvezetőnek. A fentiek alapján a Csiki-hegyek utcai iskola vezetőjével kapcsolatos döntés során tartózkodtunk.

Minthogy a szociális bizottság ülésén nem kaptam megnyugtató választ Molnár László alpolgármestertől az eddigi vezető elmozdításának indokoltságáról, ugyancsak tartózkodtunk annak a határozatnak a megszavazásakor, amelynek értelmében az önkormányzat megválik attól a személyétől, aki eddig vezette a kerület egyesített szociális intézményét. Az új vezető kinevezés kapcsán viszont támogattuk a szociális bizottságban is támogatást élvezett pályázó, Szepesfalvyné Magassy Márta kinevezését, részben azért, mert a hat érvényes pályázatot összevető szakértői elemzés is az ő pályázatát nyilvánította a legjobbnak, részben azért, mert magunk is jónak tartottuk, hogy a szociális gondozás terén a jelölt a hivatásosok mellett az önkéntesek bevonására is lehetőséget lát, ami többek között azért lehet előnyös, mert így munkanélküliek juthatnának kereső tevékenységhez.

Az önkormányzat működését ellenőrző könyvvizsgáló megbízásáról is vitatkozott a testület. Ennek kapcsán Áron az átláthatóság fontosságát hangsúlyozva kifogásolta, hogy nem nyilvános, hanem meghívásos pályázat keretében keresett és talált új könyvvizsgálót Újbuda vezetése. E napirendi pont esetében nemmel szavaztunk.

A rendvédelmi területen dolgozóknak új helyi kitüntetés adományoz majd az önkormányzat. Ennek kapcsán elértük, hogy a testület elfogadja azt az eredetileg Kolesár Gergely által a Jogi Bizottságban sikertelenül felvetett módosító javaslatot, miszerint az elismeréssel kapcsolatos döntéseket előzetesen véleményezhesse a rendőrség és a tűzoltóság helyi vezetője.

Mutyigyanú? - zárt ülésen (G. Á.)

A testületi ülés leginkább várt napirendje a Zöld Pardon és a Rió megnyitása körüli közterülethasználati-engedélyezési hisztéria volt. A ZP - igazi törvénytisztelő vállalkozásként - már aznap estére meghirdette a nyitóbulit, amikor még a testület ülésezett az ügyében. Nem mintha ezzel bárminemű kárt okoztak volna (mert másnap reggel már szedték is a szemetet a környéken) de a hazai vállalkozói fegyelemre azért ez is szép példa. A Fidesz kiváló ziccert teremtett az ellenzéknek azzal, hogy a tavaly még 100 milliós területhasználati díjkövetelésüket, a húsosfazékhoz érve már 22 millióra mérsékelték – ki tudja miért… Igaz, a takarítási, közrendvédelmi extra költségeket (egy LMP-s bizottsági módosító kapcsán) már az engedélyben rögzítve megfizettetik.

A szélesebb körű egyeztetésekben csak politikai szólamok szintjén gondolkodó vezetésre szép példa, hogy az év végével mindkét helynek be kell zárnia, mert korábban több mint ezer aláírás összegyűlt ezt kérvén. Más kérdés, hogy a fennmarást több mint százezren kérték az aláírásukkal…

Az LMP álláspontja szerint a kulturális értékek megbecsülni és nem felszámolni kell, ugyanakkor a sok problémát okozó vállalkozásoktól maximálisan felelős működést és gondolkodást várnánk el.

Szólj hozzá

oktatás kultúra gyermek természetvédelem zp képviselő testület móricz zsigmond körtér gellért hegy zöldfelület