2012. nov 29.

Miért kell a sasadiakat idegesíteni?

írta: Rigo'
Miért kell a sasadiakat idegesíteni?

Kedd este közel 300 fő zsúfolódott össze a Rubin hotel Sirály termében, ahova a Sas-hegy Védők Egyesülete szervezett lakossági fórumot a fentihez hasonló kérdéssel, csak a Dayka Gábor utcára koncentrálva. A kérdésre nem kaptak a lakók érdemi választ, de legalább a természetvédelmi parkrész leaszfaltozását látszólag elindító Sass Szilárd képviselőt boxzsáknak használhatták két boldog órán keresztül. Tünékeny öröm, amikor a valóság sokkal sötétebb szándékokat is rejthet...2012-11-27 19.15.44.jpg

 

Függetlenül attól, hogy ki éppen Újbuda polgármestere, rendre előkerül a Dayka Gábor utca megnyitásának témája, holott a teljes közlekedésmérnöki szakma tisztában van már vele, hogy forgalmat csillapítani nem lehet új utak megnyitásával. A Levegő Munkacsoport képviselője még arra is bátorkodott felhívni a figyelmet, hogy alkalmazkodni is lehet ám az ide költözőknek a hegyi életmódhoz, ha már a jó levegő miatt lakták be a területet. Lássuk be, nem a leglogikusabb döntés ezután kizárólag autóval közlekedni, arról nem beszélve, hogy még a közösségi közlekedési ellátottság is jó. Visszatérve, ezen a nyomorult kis 200 méteres szakaszon minden polgármester és képviselő beremeg, és szeretne szalagot átvágni, lebecsülve a helyi lakók elszántságát, tudatosságát. Ennek az egyik oka lehet, hogy az így megnyíló közlekedési folyosó, arányaiban bakfitty költség, legfeljebb pár 10 MFt, szemben mondjuk a valóban felújításra szoruló, csupa kátyú Fehérvári út 1 MrdFt/km-es felújítási költségéhez képest.

Néhány lakónak azonban ennél sandább gyanúja van, amit alátámasztani látszik, hogy ezt az útépítést felújításként feltüntetve, nyár közepén (júni 19-én) "nyomták át" egy több mint 60 napirendes a gazdasági bizottsági ülésen, zártan tárgyalva, amikor az ellenzék részéről csak a jobbikos képviselő volt jelen. (Jómagam igazolt nászúton, s az MSZP is épp hiányzott.) Még érdekesebb, hogy az anyagokat meg sem küldték előre, csak helyben osztották ki. Időközben azért megszereztem a nevezett közbeszerzési kiírást, ahol a szerződő félként még a PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. volt megjelölve, azonban a polgármester által szeptemberben aláírt szerződésen már a DIMA Mérnöki Iroda Kft. lett felkérve a kiviteli tervek elkészítésére. Amúgy ez a szerződés verte ki a biztosítékot a lakóknál, mivel az országos természetvédelmi terület határán, hatásvizsgálat és forgalomszámlálás nélkül próbálkoztak be - ezúttal a narancsos fiúk. (Legutóbb Molnár Gyula idejében volt egy ilyen próbálkozás.) Visszatérve a lakók sanda gyanújára, a Sas-hegy déli lejtőjének a jelentős része önkormányzati tulajdonú elhanyagolt kertövezet, míg a másik fele parkerdő besorolású ingatlan a Pilisi Parkerdő tulajdonában. Tegyük fel, hogy létezik olyan ember, akit nem hatna meg a bajszos sármány vagy a méhbangó eltűnése, mert ingatlant akar fejleszteni a kiváló panorámával és jó levegővel megáldott (vagy megvert?) területen. Ennek az embernek előbb biztosítania kellene a két irányból való megközelíthetőséget ahhoz, hogy itt teszem azt egy lakópark épülhessen... Ördögi mi?

Mellesleg a nevezett terület a Nemzeti Parkot körbeölelő pufferzóna utolsó beépítetlen tortaszeletkéje, ahol a fejlesztői álmoknak épp csak a torka véres, mivel egyebek mellett suvadásveszélyes is a terület, bár tudjuk, hogy Magyarországon (szinte) minden csak pénz kérdése. Attól tartok, Sass Szilárd képviselőtársam csak egy eszköz volt a szálakat mozgatók kezében, s nincsenek illúzióim, afelől, hogy ez a téma újra és újra fel fog merülni, minden ciklusban, amíg zöld polgármestere nem lesz Újbudának. 

Az átláthatóság jegyében a kíváncsiak kedvéért az alább közlöm a lakossági fórum nyers jegyzőkönyvét, ahogyan azt Vida Viktor, a Védegylet munkatársa szorgosan lekörmölte. Ezúton is hála a közreműködéséért:

Kinek az érdeke a Dayka Gábor utca megnyitása a gépjárműforgalom előtt?

A Sas-hegy Védő Egyesület lakossági fóruma

2012. november 27.

 Tihanyi Ervin, erdőmérnök (SVE)

 Az Sas-hegy Védők Egyesülete a beépítések ellen alakult 1990-ben. A déli lejtő pufferzónájának megvédése a szigorúan védett rész érdekében. (ő fog moderálni)

 Milkovits István botanikus

Valakik kitalálták, hogy nekünk mi a jó, és értetlen emberek ezt nem akarják elfogadni. Mi a Sas-hegy értéke? Amerikában, a világ számos országában katonaság őrzi az ilyen védett területeket. Sokaknak az az érték, amit az ember alkot, és nem az, amit a természet örökségül hagyott.

 Dr. Buzna Margit várostervező, a Sas-hegy Védő Egyesület elnöke

A Váti

1993 óta erdőövezet

2003 kerületi városrendezési szabályzat, védett természetvédelmi terület

Natura 2000 védettség, DINPI-é a terület kétharmada

Juhos Katalin (Fideszes polgármester 1998-2002 között) azt írta nekünk: telket kialakítani, közútat, épületet csak kerületi szabályozási terv alapján lehet

2008 Sass Szilárd alpolgm-nek írt levelében vizsgálatot kér a megnyitásért.

2009-ben Sass újra kéri, a SVE tiltakozik írásban, és közmeghallgatáson

Hoffman Tamás polgármester válasza: nem szerepel önkormányzatunk tervei között. Alapja a kerületi szabályozási terv módosítása, főépítészi iroda hatásköre, nincs szabályozás terv ehhez, nem rendelkezünk adatokkal.

Elektromos földkábelcserét végeztek. Krétük közvilágítást. A Városüzemeltetéstől ugyanezt írta, hogy nincs adat az útszélességről, az, aki az útnyitási terv felelőse a kiviteli terv szerződésnél.

Előzetes költségbecslést is kértek.

A kerület bizottsága nyáron zárt ülésen tárgyalta az ajánlattételi felhívást a tervezésre. Hol volt akkor a kv-i tanácsnokúr, aki tagja a gazdasági bizottságnak?

2012. szept. lakossági összefogás

2007 óta kv-i ügyfél a SVE.

Hogyan lehetett kiviteli tervre szerződést kötni a folyamatos tiltakozás ellenére. A hotel helye orvosi rendelőnek, ABC-nek volt fenntartva, a bölcsodét eladták. A Budaörsi úton elviselhetetlen a forgalom, mégis újabb beruházási tervek születnek

Azonnali hatállyal bontsák fel a tervezési megbízásról szóló szerződést. Víztározó, földrengésjelző obszervatórium, csúszásveszélyes terület, légcsatorna, óvoda, idősek otthona, diákkolégium van itt. Az iskola forgalmát nem csökkenti a megnyitás. A Rubin 50 szgk terhelést jelent. Nyáron már most nehéz behajtani, számos halálos baleset volt. Kétszintes ovális csomópont lesz a kelenföldi metró miatt. Le lesz szűkítve az építés alatt a Budaörsi út, itt menne a város forgalma a Daykán. Az LMCS forgalomszámlálást kért. A tervezési megbízás is tartalmaz ilyet, ahogy az Újbuda cikke tartalmazza.  

 Dr. Pomeisl Imréné építészmérnök, SVE IB tag

Írt levelet a jegyzőnek, amit megküldött a polgm, főép, városüzem, képviselők, stb.: európai és országos védettségű terület mellett húzódik, légcsatorna, rontja az itt élők életminőségét, a víztározó védelme is fontos. Vízvédelmi terület. Az Olt utcánál sorompó volt. Átmenő forgalom a Budaörsi úton dugót okozna. Annak idején egyesületünk fákat ültetett. A Dayka így is túl forgalmas már a lenti részen. A Budaörsi út légszennyezése már így is ide áramlik.

Írtak a DINPI-nek is szakvéleményért, amit tájékoztató formájában megírtak (idézi egy részét),

a BKK-nak is (szept 28-i levelünkre tájékoztatót adtak: időközben kaptak tájákoztatást, felkereste őket a tervező véleményért, kifogást nem emelhetünk, ha jogszerű, de a környezeti hatásvizsgálat, és a forgalomszimuláció készüljön el. Az utcát jelentős átmenő forgalom sújtja majd a megnyitás után. Csökkenhet, ha nem a Hegyalja út felé lesz egyirányú. Egyeztessenek a lakókkal. , a KÖTEVIFE-nek (30 napon túlra ígérték, azóta se kaptuk meg a választ.)

2007, 2008 években arról kaptunk egy levelet, hogy nincsen elégséges forrás, nincs napirenden, lakosságot be kell vonni.

2010: Eperjesi Antal is tiltakozott.

Bükki László (Városüzemeltetés) levele szerint: a XI. kerület tulajdona, nem Natura 2000-es védettségű. 3.5 m útpálya, gyalogjárda, közvilágítás, vízelvezetés, egyirányú lenne az út.

A terület vízvédelmi terület.

Barlangrendszer is húzódik a terület alatt.

 Jencs Árpád építőmérnök

Balesetveszélyt és forgalomtúlzsúfoltságot is vizsgáltam.

Október 26-án számolt forgalmat délelőtt. (…)

 Takács Viktor főépítész tájékoztatója, Újbuda önkormányzat

Örülök a lakossági összefogásnak, jóra használják, konstruktív módon működjenek együtt az önkormányzattal, tervezőkkel. Buzna levelét 9 pontba szedtem össze. 4 oldalban válaszoltam. Napokat, heteket lehetne beszélni a témákról. Legkevésbé én vagyok illetékes, mert ez közlekedési terv. Tervezni kell, tervezni lehet. Ha van egy probléma, meg kell oldani tervezéssel. Hatástanulmány, forgalomszámlálás [ne a mi pénzünkből!!!]. Ha dugódíj lesz, az megváltoztatja a forgalmi rendet alapvetően. Kelenföldi pályaudvar metróvégállomás szóba került. Alapvető probléma, hogy itt van a végállomás, kijebb, Egér útnál, Virágpiacnál kéne lennie a végállomásnak. Budaörsre villamos kéne, ha már kereskedelem lett oda telepítve. A csomópont az elvágott városrészeket összeköti, és a metró melletti parkolókat teszi megközelíthetővé. Egy terv kisajátításokkal járt volna, de a XI. ker. önko kérésére elnyújtott körforgalom lett. Földbesüllyesztett lesz, nem kiemelkedő, hogy ne terülje a

egy lakos közbeszól: Kérem a Dayka Gábor útról beszéljen!

 Akkor a olyan meghívót küldjön, amiből kiderül, hogy miről beszéljek. Közlekedéstervezés nem veszi figyelembe az építészeti, és környezeti hatásokat. Ezt kérjük mi is számon. Csúsztatás Buzna szövege, hogy kv-i terület. Nem ütközik jogszabályba. De normális dolog nem csak a jogszabályokat nézni. Van szabályozási terv erre a területre. Lehet utat építeni a módosítása nélkül. De vizsgálatok kellenek hozzá.

 Ki adott megbízást az ötmilliós tervekre?

 Dr. Nagy Tamás polgmesteri kabinet vezető:

nem főépítészhez tartozik ez. Örvendetes, hogy a lakók foglalkoznak a környezetükkel. Itt van a kv-i, és városüzem oszt. Nem az a cél, hogy tönkretegyük a területet. Pro és kontra merültek föl érvek, a szakirodákra tartoznak a tényszerű válaszok.

 Sass Szilárd:

A fogadóórán anyagokat kaptam, legizgalmasabb az önkormányzat jogszabálysértésére utaló szöveg. Elküldtem az illetékeseknek.

 Tóth Szili Katalin (VÜoszt).

Sok lakos jött a Süveg utcai elviselhetetlen forgalom problémája miatt. Ezért foglalkozik vele az önkormányzat. Ezért van a felmérés.

Hunyadvári Katalin (VÜO)

nem kiviteli tervet rendeltük, hanem egybe mindent. Hatásbecslést nem közlekedésmérnök, hanem kv-i mérnök készítheti. Ezért nincs ő a kiírásban, és készül forgalomszámlálás. Ehhez nagyobb apparátus kell, mint egyéni tervező.

Hégli Imre (KVosztvez)

Natura 2000 érintett. Jogszabályt sért. Hatásbecslés fog készülni. Ehhez kellenek a tervek. A favédelmi rendeletet be fogjuk tartani. A BKK, vízművek

 Vida Viktor, Védegylet:

Hallhattuk az előbb, hogy bevonták a BKK-t és a vízműveket. Érdekes, amikor mi telefonáltunk az önkormányzathoz, hogy érdekel minket az ügy, szeretnénk ügyfelek lenni, azzal ráztak le minket, hogy óóó, még csak tervezési fázis van. Miért nem lehet a civileket is időben bevonni a tervezésbe?

Miért készítenek forgalomszámlálást, és környezeti hatástanulmányt? Ne készítsenek! Ez egy rossz terv, és mi ellenezzük ezt a tervet. [taps] Nagyon sok rossz tervet ki lehetne találni még, sok pénzért terveztetni, készítetni hozzájuk környezeti hatástanulmányt, mégse tesszük. Itt se tegyék.

Volt egy kérdés, és a mai fórum címe is erre utal, hogy ki akarja ezt a beruházást? Az a válasz jött, hogy háááát, a Süveg utcai lakók kérték, hogy legyen valami megoldás, és ezért a Vásorüzemeltetési Bizottságot utasította az önkormányzat. Ki adott utasítást?  

A civil egyesület véletlenül a neten elkapott egy szerződést, amelyben a „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata megbízza… a DIMA Mérnöki Iroda Kft-t, hogy a…, a szerződés tárgya tervező elvállalja a mellékletben megharározott tervezői tartalom szerint az alábbi tervezési feladatokat…, közterületi utak építésének tervezése…, Dayka Gábor utca.” Ez nem egy vizsgálódás, hogy nézzük meg, mit lehetne tenni, hanem egy teljesen konkrét terv arra, hogy itt autóút legyen.

 XY: erre a kérdésre képviselő úrtól várom a választ

 Sass: én csak gyűjtöm az igényeket, és továbbítom. Buzna ezekből idézett, én sose csináltam titokban. Tűrhetetlen a forgalom, erre találjunk ki valamit. Az ottani forgalom szörnyű. [a tömeg ellenkezik]

 XY: Hol lakik?

Sass: A Rákó utcában lakom. [nevetés, ott a lényeg] Költözzem el? Annak semmi értelme nincs, hogy én hol lakom, mi köze az ügyhöz. Önök most a Sas-hegyet védik, vagy a Dayka Gábor utcát.

 (nevetés megint)

XY: Ki adta az utasítást a tervekre?

 Szili Katalin: A képviselő testület felhatalmazása alapján a gazdasági bizottság.

 XY: Aki itt lakik, az átéli a közlekedési problémát az aglomeráció forgalma miatt. Ez a sok kis utca lett átjáróház a Budaörsi helyett. A Rubinnál lehet először jobbrakanyarodni. Nincs közlekedési szándék fölmenni a temetőre. Közlekedési anomáliákon nem változtat a Dayka megnyitása

 Gajárszki Áron, LMP:

a szerződés alján a polgármester úr aláírása van. Én Kati nem emlékszem, hogy tárgyalta volna a képviselő testület az ügyet. A gazdasági bizottság, amit Buzna említ, június 19-én volt. Mai napig nem kaptam jegyzőkönyvet, se előterjesztést, pedig kértem, mert nászúton voltam. Nem igaz, hogy gazdasági bizottság érdemben tárgyalta. Aláírtam a petíciót, mert a méhbangót ne veszélyeztesse út, tudom, hogy sokan az utat védik csak ezzel nincs baj. Ha Önök most a szomszédokkal egymásnak esnek, mindenki rosszul jár. Van egy nagyon határozott ellenzés. Ha továbbmegy az önkormányzat, egyéb eszközöket is fog a civil szervezet használni. Lehetne teljesíteni a közlekedési probléma megoldását, de ahhoz újabb horror történet kellene más utcákban is, így az Antonia utcában is.  Érthető az iskolába járó szülők aggodalma, megoldást kell keresni, Pl: Iskolabuszt, és más, le kell nyugtatni az embereket. Ez bonyolultabb, látható a tiltakozásokból. Valaki rosszul fog járni. Nem párbeszéddel indított az önkormányzat ez volt a baj, hanem aláírt egy tervet. Nem gondolom, hogy veszélyeztetni kéne az egyetlen védett városi területet. 

XY: Junghaus a képviselőnk, alsó szakaszon élek. Óvodára akarja a forgalmat terelni. Az iskolánál időszakos a dugó, az óvodánál nem az lenne. 

Sámsondi Kiss Károly,

2006 os Kossuth téri forradalmi bizottság elnöke. Nem hallgatták meg a professzor urat, ezt tette a Gyurcsány kormány is. Kimentünk a Kossuth térre, hiszek a közösség érdekeinek a megnyilvánulásában. Most is ezt kell csinálni. Utat akarnak? Odamegyünk, lesátorozunk, jöjjön a Kelenföldi lakosság is, ha leszünk 200.000-en. A főszervező a SVE. Jó levegő, környezetünk megőrzése. Menjünk a prof. Úr gondolatai után.

 XY: Megvan önnek, hányan kérték, hogy nyissák meg?

 XY: az indok az, hogy a járdán állnak az iskolánál. Miért nem lép föl a járdán parkolók ellen az önkormányzat? Hány ember jár erről a környékről a Farkasréti iskolához. Nem innen járnak. Gazdagrétről. Legyen művelődési központ.

 Junghaus: nem hallottam érvet ami abba az irányba mutatna, hogy meg kell nyitni. Ne tapsoljanak, ahogy Áronnak sem kellett volna, amikor nem emlékezett, hogy tárgyaltunk volna egy napirendet.

 Gajárszki: nem tárgyalta a testület.

 Junghausz Rajmund: rendben Áron…, szerinted nem tárgyaltuk. Nyilván sokakat zavar, hogy kerülőutakon megy az átmenő forgalom. 

Tihanyi Ervin: nem lehet helyi ügy egy országos védettségű terület sorsa.

 Sass: akiknek ismerem az emailcímét, annak írok, hogy mondja el a javaslatait. Én nem arról írtam, hogy mit gondol a Dayka út megnyitásáról. Én sose mondtam, hogy meg kell nyitni, csak vizsgálják meg a lehetőségét. 30-50 választ szoktam kapni, és örültem, hogy elmondták a véleményüket. Olyan valósult meg, amit akart valaki.

 XY: nincs pénz az illegális parkolás ellen, de ötmillió ft van a tervezésre? [taps] Egy fekvő rendőr van a maga utcájában.

 Sass: hol épül a lakótelep? Schnier Máriával beszéltem. Sasad Rizolt, Sasad Liget. Annak milyen hatása lehet? Ő kérte, hogy nézzük meg. Lakóparkok réméről beszélnek, én egyről se tudok. Új közlekedési rend lesz, nincs köze a Dayka-ügyhöz, hanem a zebre följebb helyezés miatt. A Süveg keskeny kétoldalú forgalomra és parkolásra.

 Schnier Mária (LMCS):

nem szeretem az emberekkel szembeni támadást. Közösen a lakók fogjanak össze, hogy az önkormányzat tiltsa meg az átmenő forgalmat, vanna forgalmi lehetőségek. Nem odavaló ez a mostani forgalom. Nem feltétlenül gk-val kell közlekedni a területen. Ha valaki ilyen szép helyre költözik, nem szgk-val kell közlekedni, vállalni kell valamennyi kényelmetlenséget. Az LMCS két levelet írt. DINPI-nek az egyiket. (…) Meg kell védeni a természetvédelmi területet, ez az álláspontunk. És az áldatlan közlekedési állapotokat is meg kell oldani.

 Gadó György Pál:

20 éve mi kezdeményeztük a faültetést Ervinnel. Soka sétáltam a kis ligeten át. Aggaszt, hogy a gyalogosforgalom lehetősége szűnik meg. Mindenki az autójával a legkényelmesebben és leggyorsabban tudjon áramolni. Téves az a modellezés, hogy úgy kell megoldást találni, hogy az autók a lehető leggyorsabban tudjanak menni. Sok érv elég lenne: a lakók érdeke, a fák, a védett terület. De ráadásul senkinek se fog megoldást adni. Újabb forgalom lesz, és nem fogja javítani senkiét. Sass úrnak is ezt mondom, aki jó, hogy gyűjti a lakók véleményét. De nem kell képviselni a köz érdekeivel ellentétes terveket. Ki fogunk menni abba a ligetbe a dózerek ellen. Erre semmi szükség. Mindenki lássa be, hogy elég volt.

 Junghausz: nem fogom támogatni ezt a megnyitást. Köszönöm, hogy megszervezték ezt a színvonalas fórumot.

 Bíró József:

Tímeával a petíció szerzői vagyunk. Később született, mert semmit se tudtunk az egészről. Az jó, hogy ön kommunikál 30 emberrel emailben, de ez többeket érdekel. Én akkor tudtam meg ezt, amikor az iskola az összes szülőnek levelet írt. A petíciójuk második fele viszont ellentmondott mindennek, amit mérnökként tanultam. Nem volt fölmérés, hogy milyen forgalomra panaszkodnak, honnan, hová megy. „Csak rá kell nézni a térképre, hogy meg kell nyitni a Dayka gábort.” Ez nem így van. Több opciót kell megvizsgálni. Ez mind nem történt meg. Az iskola petíciója finoman nyomta a Dayka megnyitása felé. Egy szülőtársammal ekkor írtunk ellenérveket. Senki se cáfolta eddig. 560 aláírója van eddig. 420 helyi lakos az aláírók közt. Sokaknak a gyerekei az óvodába, iskolába járnak. Sok megoldás van, el kell menni az V. kerületbe, hogyan szorították ki a forgalmat.

2005-ös fejlesztési koncepció nem érhető el az internet korában? Hogyan akarják bevonni az embereket? Titkos üléseken döntenek arról, hogy valamilyen költségvetésbe bekerül egy út megnyitása.

 Gál Tamás:

komplett hülyének nézik az embereket. Ne fárasszuk tovább Sass urat a kérdéseinkkel. Az önkormányzat ebben az esetben levizsgázott. Lépéstévesztés történt. Ezt sutyiban meg akarták csinálni. Pechjükre itt nem hülyék ülnek. Itt nőttem föl. 1949-ben költöztünk ide. Pech uraim, kiterjedt kapcsolataink vannak. Vannak elképzeléseink, miért is kell most hirtelen olyan nagyon ez az út. Itt szocializálódtunk, bocsássák meg nekünk, hogy bizalmatlanok vagyunk, majd kinő egy lakópark, diszkó, bevásárló központ,anélkül, hogy a lakók tudnának róla.

 Engem se hordtak X5-ös BMW-vel az iskolába, pedig oda jártam. Élek a gyanúperrel, hogy ingatlanvagyonra vonatkozik, Vegyék komolyan ezt a tömeget. Vannak itt újságírók, jogászok, tovább fogunk lépni.

 Varga Miklós,

környéken lakok. A SVE-et kérdezem. Önöket az önkormányzat kereste-e meg, vagy kerülőúton megtudták? Képviselő tájékoztatta Önöket?

 Buzna:

felolvastam dátumszerűen. Sass Szilárd mindig meg is küldte a költségvetéshez benyújtott javaslatokat. Tévedés 30-40 emailből leszűrni, hogy ez javaslat legyen. Írásban a SVE mindig reagált. Korábban azt mondták, hogy kerületi szabályozási terv kell, de nincs szándékuk megnyitni az utat. Zárt ülések anyagát nem kérhettük ki. Közútfelújítás címén került benyújtásra. Nem tudtunk róla, pedig környezetvédelmi ügyekben ügyfelek vagyunk.

dr.  Kupper András OGY képviselő:

1999-es történet. Megígértem, hogy nem fogják megnyitni. Időről-időre meg kell vizsgálni. A DG utca nem csak a DG utcaiaké. Vannak akik szeretnék megnyitni az utcát. Több az érv a megnyitás ellen, ezt fogom képviselni. A vita visz előre. Köszönöm a fórumot. Kár sandaságokat a Szilárd ügymenetébe fölvenni, a kritikát örömmel elfogadjuk. A helyzet semmit sem változott 99 óta. De fog. Amikor a csomópont , újra el kell gondolkozni.

 Antal:

[megszavaztatja, hogy ki akarja, és ki nem] Iskolabusz 40%-kal csökkentené a forgalmat. A víztározó 10.000 m3 kapacitású. A Gellért hegyi egyharmada. Védőövezete van, vizsgálatok kellenek, ez óriási költség. Ebből buszt kéne indítani. 

XY: az egész életemet a Sas-hegyen töltöttem. Gyalog jártam az iskolába. Minden iskola mellett ez a probléma van. Kell kv-i hatásvizsgálat, de miért a tervezés után?

 XY:  Rákó utcában lakom, nincs lakó aki ezt támogatná. Süveg utca egy részén is megkérdeztem pár lakót. Őket zavarja a mostani helyzet, de az utca nagy része ellenzi a tervet. A probléma az iskolából indul ki, szülői nyomás alakult ki. Örülni kell, hogy vonzó az iskola, de megoldást kell találni, parkolót, visszaszorítani az autókat.

 XY: Lakásfenntartó Szövetkezet Elnöke. Azért vettünk itt lakást, mert zöldövezet. Szeretnénk megőrizni a jólevegőt, a zöldövezetet, és a természetvédelmi területet. 2010-ben javították a Brassó utat, és a dömperek Dayka, Előpatak utcában mentek, tönkrementek az utak. A csatornaszemek tönkreteszik az autókat. Kátyúsak az utak. Átadom a négy levelet, amit az önko-nak írtam, válasz jött, de javítás nem. Hogy írjak a kerületnek. A 14 lépcsőház lakói aláírták. Kértük a dömperek miatt a kosz, mocsok eltávolítását, nem történt meg.

 Titkárságvezető: köszönöm, hogy eljöttek. Január 15-én, 18 órakor újra beszélünk a kérdésről, miután vizsgálatot tartottunk.

 Milkovits: Keressenek elő egy iratot, ami 90-es években volt az önkormányzat épületében leadva! Nem kell hatástanulmány.

 Buzna: válaszolnék főépítész úrnak. 1902-es közmunkatanácsi tervben. Azóta nem változott semmi. A D utca nem volt más (…)

 Dec 3-án 15h, XI önkormányzat közmeghallgatás. 2012-11-27 19.15.50.jpg

Szólj hozzá

közlekedés önkormányzat demokrácia természetvédelem környezetszennyezés aláírásgyűjtés levegőminőség sasad részvétel zöldfelület sas-hegy dayka gábor utca