2013. ápr 02.

márciusi testületi beszámoló

írta: Rigo'
márciusi testületi beszámoló

Dr. Bajomi Iván írása: A XI. kerületi önkormányzat legutóbbi testületi ülésen napirend előtti felszólalásban foglalkoztam a Jobbik budapesti szervezetének március 15-i gyűlésére készült szórólappal, melyet az önkormányzatnál lévő postaládámban találtam. Diasorral illusztrált felszólalásomban felhívtam a figyelmet arra, hogy a lapon nem csak a Jobbik emblémája látható, hanem egyben a kuruc.info logója is, továbbá az alfahír.hu logója (ez az internetes felület a Jobbik Barikád című lapjához kötődik).

Március_idusa.jpg

Jeleztem: igen visszás, hogy a megannyi kirekesztő, antiszemita és roma-cigányellenes megnyilvánulást publikáló kuruc.info neve éppen az 1848/49-es Forradalomhoz és Szabadságharchoz kötődő szórólapon jelenik meg. Azért kell ezt szóvá tenni, mert 1848-49 kiemelkedő korszaka volt a liberális és hazafias alapon történő nemzetegyesítésnek. Erről tanúskodik az, hogy – bár voltak szórványos antiszemita megnyilvánulások 1848-ban – nagy számban csatlakoztak a Szabadságharchoz Magyarországon élő zsidók, kiket rabbik is biztattak a harcokban való részvételre. Szóltam arról is, hogy a honvédseregbe való verbuválásban több cigányprímás is közreműködött, miként azt is jeleztem, hogy még ha nem is biztos, hogy az ágyúöntő Gábor Áron cigány volt, a források tanúsága szerint műhelyében több cigány is dolgozott. Míg 1848-as események során egyfajta nemzetegyesítés valósult meg, a kuruc.ifon magától értetődő módon kapnak helyet az asszimilációt radikálisan elutasító gondolatok. Ez utóbbiak ugyanakkor egyes konzervatív keresztény alapon álló személyekből is elutasítást váltanak ki. A Jobbik szórólapján együtt szereplő emblémák kapcsán végül arra hívtam fel a figyelmet, hogy Vona Gábor jó egy évvel ezelőtt kijelentette, hogy az általa vezetett párt nem demokratikus, aminek hatására a szórólapon szintén szereplő alfahír.hu egyik szerzője írásában azt mérlegelte, vajon hűek-e ezek a megnyilatkozások a Szálasi-féle hungarizmus eszméihez…

Az ülés elején tárgyaltuk a szociális támogatások rendszerének módosítását. Az előterjesztést Gajárszki Áronnal egyetemben megszavaztuk. Hozzászólásomban jeleztem, hogy annál is inkább megszavazzuk a rendeletmódosítást, mert a korábbinál több kategóriát alkalmazó megújított támogatási rendszer lehetővé teszi, hogy a legszerényebb jövedelműek egyáltalán ne vagy csak igen alacsony összeget fizessenek a szociális szolgáltatásokért. Mint mondtam, ez a kerületi szinten megnyilvánuló szociális érzékenység igen figyelemre méltó a mostani alkotmánymódosítás idején, mikor is a hajléktalanok utcán lakását tiltó passzust építettek be az alaptörvénybe.

Nemmel szavaztunk viszont annak az előterjesztésnek a kapcsán, amely a Játszva Sportolva Megelőzni Alapítványnak szán kulcsszerepet a következő években a kerület sportéletében, mindenekelőtt azáltal, hogy ennek az alapítványnak a révén kívánnak a kerület vezetői hozzájutni bizonyos vállalati forrásokhoz. Ez utóbbiak átengedését 2010 óta teszi lehetővé egy törvény, amely az úgynevezett látványsportok fejlődésének kedvez. A polgármesteri előterjesztés élénk vitát váltott ki. Jómagam e tervezet kapcsán egyfelől arra hívtam fel a figyelmet, hogy kerületi szinten mindeddig sajnos nem sikerült egy legitim, elfogadott sportfejlesztési koncepciót kialakítani. Másfelől hozzászólásomban azt is jeleztem, hogy maguk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (Tao. tv.) által lehetővé tett adókedvezmények is igen problematikusak, lévén hogy a sporttámogatásra fordítható adókedvezményekből számos sportág nem részesedhet, ami lehetetlen helyzetbe hozza ezeket. E helyzet semmiképp sem igazolható, azon túl, hogy a miniszterelnök kedvence sportja a labdarúgás. Vagyis ez utóbbit és még néhány látványsportot, a népet lefoglaló sportot támogatnak, miként ezt néhány más autoritér rezsim esetében is megszoktuk... Mint az ülésről készült videofelvétel is tanúsítja /http://www.ujbuda.hu/video_archiv.php?datum=2013-03-21&file=kepv_test_video/Testuleti_all_vagott/20130321/20130321_testuleti.wmv (01.35.22-01.37.00)/, hozzászólásom e része egyes fideszes képviselők részéről indulatos beszólásokat váltott ki…

Szólj hozzá

kultúra demokrácia újbuda képviselő testület bajomi